GEZAMENLIJKE OEFENDAG:

Vier keer per jaar wordt een gezameniijke oefendag (hierna: oefendag) gehouden. Deze oefendagen worden door de SIN en de politie samen georganiseerd.

Voor Burgerreddingshondenteams (hierna: teams) op de inzetlijst is deelname aan tenminste één oefendag per jaar verplicht.

Pas nadat teams hebben deelgenomen aan een gezamenlijke oefendag is het mogelijk om opgeroepen te worden voor een inzet.

Teams die aan alle andere voorwaarden voor plaatsing op de inzetlijst hebben voldaan / teams op de inzetlijst ontvangen vanuit het secretariaat van de SIN een uitnodiging voor de oefendag(en).

Er kan een maximum gesteld worden aan het aantal deelnemers aan de oefendag.

Vragen?
Mail gerust naar oefendag@rescuedogs.nl


Privacyverklaring © 2016-2022 I.R. links KvK 41114723