ANBI gegevens

Stichting gegevens


anbi

De naam van de stichting is Stichting Inzetreddingshond Nederland.
vestigingsplaats Woudrichem.
RSIN/ANBI: 803058810, KvK: 4111 4723

Stichting Inzetreddingshond Nederland.
Steurstraat 16
4285 XG Woudrichem

E-mailadres: info@sin-reddingshonden.nl
IBAN: NL79INGB0000610086

Doelstelling

De Stichting Inzet reddingshond Nederland (SIN) is in 1992 op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht, als een voor Nederland overkoepelende organisatie voor de inzet van Reddingshonden. De SIN fungeert als de schakel tussen particuliere reddingshondenteams en overheid. Het Ministerie heeft hiermee een landelijk aanspreekpunt gecreëerd voor het inzetten van honden bij rampen, vermissingen en calamiteiten.

De stichting heeft bovendien als taak te garanderen dat de inzetbare hondenteams van de aangesloten organisaties aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Politiediensten, brandweer en particulieren kunnen bij vermissingen van mensen in binnen- en buitenland een beroep doen op gespecialiseerde teams.

Hoofdlijnen van het beleidsplan


Klik hier om de hoofdlijnen van het beleidsplan te downloaden.

Beloningsbeleid


De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Vrijwilligers krijgen geen vrijwilligersvergoeding. Er is geen personeel in dienst.

Verslagen voorgaande jaren


hart
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening 2022

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Miriam Vermeeren, voorzitter
  • Mieke van Alphen, secretaris
  • Marcel Versterre, penningmeester
  • Luc Lemmens,
  • Juul Korf.Privacyverklaring © 2016-2022 I.R. links KvK 41114723