Vereisten aanmelden vlakte-inzetlijst burger-reddingshondenteams
SIN-Politie:


De SIN beheert de lijst met burger-reddingshondenteams en buddy's die voldoen aan de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan zoekacties naar vermiste personen.

Om u aan te kunnen melden gelden de volgende voorwaarden:

  1. Alleen voor burger-reddingshondenteams: In het bezit van een geldig certificaat dat niet ouder is dan 2,5 jaar (30 maanden) SIN vlakte, IPO-R vlakte B, IRO B vlakte, IRO MRT vlakte of KNPV B vlakte;
  2. Geldige VOG (verklaring omtrent gedrag);
  3. Ondertekende Verklaring particuliere (burger) hondengeleider of de Verklaring buddy inzake deelname aan door de politie gecoördineerde inzetten bij vermissingen;
  4. Ondertekende Geheimhoudingsverklaring;
  5. Nakoming verplichtingen zoals omschreven in de onder 3 en 4 genoemde verklaringen;
  6. Deelname aan ten minste 1 gezamenlijke oefendag van politie en SIN per jaar;
  7. In bezit van een geldige aansprakelijkheidsverzekering.


Privacyverklaring © 2016-2022 I.R. links KvK 41114723